• Alexandre Duret-Lutz's avatar
  * src/tgbaalgos/emptinesscheck.hh, src/tgbaalgos/emptinesscheck.cc: · 579c343e
  Alexandre Duret-Lutz authored
  Delete and split into ...
  * src/tgbaalgos/gtec/ce.cc, src/tgbaalgos/gtec/ce.hh,
  src/tgbaalgos/gtec/explscc.cc, src/tgbaalgos/gtec/explscc.hh,
  src/tgbaalgos/gtec/gtec.cc, src/tgbaalgos/gtec/gtec.hh,
  src/tgbaalgos/gtec/nsheap.cc, src/tgbaalgos/gtec/nsheap.hh,
  src/tgbaalgos/gtec/sccstack.cc, src/tgbaalgos/gtec/sccstack.hh,
  src/tgbaalgos/gtec/status.cc, src/tgbaalgos/gtec/status.hh: ...
  these new files.
  * src/tgbaalgos/gtec/Makefile.am: New file.
  * src/tgbaalgos/Makefile.am (SUBDIRS, libtgbaalgos_la_LIBADD):
  Recurse into gtec and link gtec/libgtec.la.
  (tgbaalgos_HEADERS, libtgbaalgos_la_SOURCES): Remove emptinesscheck.hh
  and emptinesscheck.cc.
  * configure.ac: Output src/tgbalagos/gtec/Makefile.
  * iface/gspn/ltlgspn.cc, src/tgbatest/ltl2tgba.cc: Update includes.
  * README: Update tree description.
  579c343e